Configuring an age

 

 

 

연 령 ( 만 )

태어난 연도

반 명

비 고

1~2세 (만0세)

2015,2016년생

씨앗반

기별편성

3세 (만 1세)

2014년생

새싹반

분기별

4세 (만 2세)

2013년생

줄기반

분기별

5세 (만 3세)

2012년생

잎새반

월반제

6세 (만 4세)

2011년생

꽃잎반

월반제

7세 (만 5세)

2010년생

열매반

월반제

 

최근 게시글

/files/thumbnails/596/054/262x150.crop.jpg?20220122165433
🎥 꽃잎2반 11월~2월 🎂생일잔치🎂 를 했어요.

꿈동산어린이집

2022-01-21

0

/files/thumbnails/576/054/262x150.crop.jpg?20220122045135
열매2- 생일잔치

꿈동산어린이집

2022-01-21

0

/files/thumbnails/561/054/262x150.crop.jpg?20220122165434
열매1-11.12.1.2월생 생일파티를 했어요

꿈동산어린이집

2022-01-21

0

/files/thumbnails/536/054/262x150.crop.jpg?20220121214049
꽃잎1반 🎉11,12,1,2월 생일잔치🎉

꿈동산어린이집

2022-01-21

0

/files/thumbnails/530/054/262x150.crop.jpg?20220121214050
(씨앗2반)11,12,1,2월생 생일잔치~♡

꿈동산어린이집

2022-01-21

0

/files/thumbnails/498/054/262x150.crop.jpg?20220121214050
1월21일 금요일

꿈동산어린이집

2022-01-21

0

/files/thumbnails/492/054/262x150.crop.jpg?20220121214051
잎새1반 11.12.1.2월생 생일잔치~♡

꿈동산어린이집

2022-01-21

0

/files/thumbnails/487/054/262x150.crop.jpg?20220121214051
잎새1반 화폐박물관견학~♡

꿈동산어린이집

2022-01-21

0