Configuring an age

 

 

 

연 령 ( 만 )

태어난 연도

반 명

비 고

1~2세 (만0세)

2015,2016년생

씨앗반

기별편성

3세 (만 1세)

2014년생

새싹반

분기별

4세 (만 2세)

2013년생

줄기반

분기별

5세 (만 3세)

2012년생

잎새반

월반제

6세 (만 4세)

2011년생

꽃잎반

월반제

7세 (만 5세)

2010년생

열매반

월반제

 

최근 게시글

/files/thumbnails/664/058/262x150.crop.jpg?20230127191116
열매1반-노래방 체험활동

꿈동산어린이집

2023-01-27

0

/files/thumbnails/659/058/262x150.crop.jpg?20230127191117
1월 4주 식단표

꿈동산어린이집

2023-01-27

0

/files/thumbnails/650/058/262x150.crop.jpg?20230127191117
열매2반-노래방체험

꿈동산어린이집

2023-01-27

0

/files/thumbnails/645/058/262x150.crop.jpg?20230127191117
잎새1,2반♡-노래방체험

꿈동산어린이집

2023-01-27

0

/files/thumbnails/637/058/262x150.crop.jpg?20230127191118
(줄기1,2,3반)노래방 놀이 체험

꿈동산어린이집

2023-01-27

0

/files/thumbnails/628/058/262x150.crop.jpg?20230127191118
(줄기1,2,3반)세배 행사

꿈동산어린이집

2023-01-27

0

/files/thumbnails/620/058/262x150.crop.jpg?20230125171752
1월 4주 수요일

꿈동산어린이집

2023-01-25

0

/files/thumbnails/606/058/262x150.crop.jpg?20230124202535
꽃잎1반 새해 복 많이 받으세요~~~

꿈동산어린이집

2023-01-24

0