Configuring an age

 

 

 

연 령 ( 만 )

태어난 연도

반 명

비 고

1~2세 (만0세)

2015,2016년생

씨앗반

기별편성

3세 (만 1세)

2014년생

새싹반

분기별

4세 (만 2세)

2013년생

줄기반

분기별

5세 (만 3세)

2012년생

잎새반

월반제

6세 (만 4세)

2011년생

꽃잎반

월반제

7세 (만 5세)

2010년생

열매반

월반제

 

최근 게시글

https://꿈동산.com/files/thumbnails/912/046/262x150.crop.jpg?20201203113413
[줄기3반, 줄기4반] 체육특별활동시간

꿈동산어린이집

2020-12-03

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/908/046/262x150.crop.jpg?20201203113413
[줄기3반, 줄기4반] 영어특별활동시간

꿈동산어린이집

2020-12-03

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/904/046/262x150.crop.jpg?20201203113414
[줄기3반] 실외활동사진

꿈동산어린이집

2020-12-03

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/900/046/262x150.crop.jpg?20201203113414
[줄기3반] 바나나 목베개를 이용하여 활동해보았어요

꿈동산어린이집

2020-12-03

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/891/046/262x150.crop.jpg?20201202133145
12월1일 화요일

꿈동산어린이집

2020-12-02

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/884/046/262x150.crop.jpg?20201201063148
11월30일 월요일

꿈동산어린이집

2020-11-30

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/876/046/262x150.crop.jpg?20201130172657
12월 식단표

꿈동산어린이집

2020-11-30

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/860/046/262x150.crop.jpg?20201127231944
11월27일 금요일

꿈동산어린이집

2020-11-27

0