Configuring an age

 

 

 

연 령 ( 만 )

태어난 연도

반 명

비 고

1~2세 (만0세)

2015,2016년생

씨앗반

기별편성

3세 (만 1세)

2014년생

새싹반

분기별

4세 (만 2세)

2013년생

줄기반

분기별

5세 (만 3세)

2012년생

잎새반

월반제

6세 (만 4세)

2011년생

꽃잎반

월반제

7세 (만 5세)

2010년생

열매반

월반제

 

최근 게시글

https://꿈동산.com/files/thumbnails/514/040/262x150.crop.jpg?20190904185450
오대호 아트팩토리 충주

꿈동산어린이집.

2019-09-04

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/509/040/262x150.crop.jpg?20190831182602
꽃잎1반 오감활동

꿈동산어린이집.

2019-08-31

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/505/040/262x150.crop.jpg?20190831182603
꽃잎1반 오감활동 수수깡놀이

꿈동산어린이집.

2019-08-31

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/495/040/262x150.crop.jpg?20190831182603
꽃잎1반 찾아오는 숲행사 체험활동

꿈동산어린이집.

2019-08-31

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/491/040/262x150.crop.jpg?20190831182603
잎새2반 즐거운 생일파티

꿈동산어린이집.

2019-08-31

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/487/040/262x150.crop.jpg?20190831182604
잎새2반 충주 오대호 아트팩토리 정크아트

꿈동산어린이집.

2019-08-31

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/483/040/262x150.crop.jpg?20190831182604
잎새2반 뮤지컬관람

꿈동산어린이집.

2019-08-31

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/478/040/262x150.crop.jpg?20190831182604
줄기3반 이응노 미술관

꿈동산어린이집.

2019-08-31

0

Requesting to the server, please wait.