Configuring an age

 

 

 

연 령 ( 만 )

태어난 연도

반 명

비 고

1~2세 (만0세)

2015,2016년생

씨앗반

기별편성

3세 (만 1세)

2014년생

새싹반

분기별

4세 (만 2세)

2013년생

줄기반

분기별

5세 (만 3세)

2012년생

잎새반

월반제

6세 (만 4세)

2011년생

꽃잎반

월반제

7세 (만 5세)

2010년생

열매반

월반제

 

최근 게시글

https://꿈동산.com/files/thumbnails/422/045/262x150.crop.jpg?20200930183049
열매반 어린이들의 얼쑤~좋다 "신나는 민속놀이"를 했어요~♡

꿈동산어린이집

2020-09-30

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/415/045/262x150.crop.jpg?20200930041454
줄기 1.2반 친구들과 민속놀이를 했어요~♡^^

꿈동산어린이집

2020-09-29

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/413/045/262x150.crop.jpg?20200929213855
꽃잎2반 풍성한 한가위 되세요❤️

꿈동산어린이집

2020-09-29

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/397/045/262x150.crop.jpg?20200929213856
꽃잎1반 넉넉하고 풍성한 한가위 되세요~~^^

꿈동산어린이집

2020-09-29

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/387/045/262x150.crop.jpg?20200929213856
새싹3반 친구들 민속놀이♡

꿈동산어린이집

2020-09-29

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/380/045/262x150.crop.jpg?20200929004638
잎새1반)얌얌. 맛있는 우리 잔치 음식 전!

꿈동산어린이집

2020-09-28

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/374/045/262x150.crop.jpg?20200929004638
잎새1반) 전 뒤집기 게임

꿈동산어린이집

2020-09-28

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/368/045/262x150.crop.jpg?20200929004639
잎새1반) 무궁화 모자이크

꿈동산어린이집

2020-09-28

0