Configuring an age

 

 

 

연 령 ( 만 )

태어난 연도

반 명

비 고

1~2세 (만0세)

2015,2016년생

씨앗반

기별편성

3세 (만 1세)

2014년생

새싹반

분기별

4세 (만 2세)

2013년생

줄기반

분기별

5세 (만 3세)

2012년생

잎새반

월반제

6세 (만 4세)

2011년생

꽃잎반

월반제

7세 (만 5세)

2010년생

열매반

월반제

 

최근 게시글

https://꿈동산.com/files/thumbnails/963/040/262x150.crop.jpg?20191028022429
꼬맹이 숲생태 체험학습

꿈동산어린이집.

2019-10-28

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/954/040/262x150.crop.jpg?20191020164104
유성문화원 창작놀이 학이들려주는따뜻한샘물이야기

꿈동산어린이집.

2019-10-20

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/949/040/262x150.crop.jpg?20191012190520
가을소풍 청주동물원

꿈동산어린이집.

2019-10-12

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/942/040/262x150.crop.jpg?20191012190402
꽃잎1반 색깔나무 꾸미기

꿈동산어린이집.

2019-10-12

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/931/040/262x150.crop.jpg?20191012190402
꽃잎1반 청주동물원 가을소풍

꿈동산어린이집.

2019-10-12

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/925/040/262x150.crop.jpg?20191012190402
꽃잎1반 나무액자사진

꿈동산어린이집.

2019-10-12

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/914/040/262x150.crop.jpg?20191012190403
꽃잎1반 저금통만들기

꿈동산어린이집.

2019-10-12

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/905/040/262x150.crop.jpg?20191012190403
꽃잎1반 실외놀이

꿈동산어린이집.

2019-10-12

0

Requesting to the server, please wait.